آخرین خبر/ می‌خواست دزدی کنه اما.../ احتمالا بجای اسپری فلفل از خوش بو کننده استفاده کرد