آخرین خبر/ مرغ عشقی که زندگی گانگستری رو به عشق ترجیح میده!