باشگاه خبرنگاران/ بی‌توجهی راننده‌ یک دستگاه کامیون به اصول رانندگی در یکی از بزرگراه‌های «مونترال» کانادا، منجر به یک تصادف زنجیره‌ای شد.
در این تصادف زنجیره‌ای هشت خودرو‌ با یکدیگر تصادف کردند که منجر به جانباختن دو تن و مجروح شدن ۱۵ نفر شد.