فرارو/ ایمپالاها در پارک ملی آفریقای جنوبی متداول هستند اما آنها در نوع خود مبارزانی واقعی هستند و برای نجات جان خود تا لحظه آخر ایستادگی می کنند.
سان الوف ویدئویی شگفت انگیزی از یک ایمپالا که توسط یک کفتار شکار شده گرفته است که با اینکه نیمی از بدنش دریده شده تلاش می کند از دست این شکارچی وحشتناک فرار کند.
کفتار با خونسردی گوشت بدن ایمپالا را جدا می کند و می خورد، ایمپالا نیز چند بار سعی می کند از جا بلند شده و پا به فرار بگذارد اما نتیجه ای حاصل نمی شود. یک پلنگ نیز در نزدیکی آنان دیده می شود اما فاصله خود را حفظ می کند و فقط تماشا می کند.