فرارو/ یک مرد کشمیری در حمله یک خرس گریزلی به شدت زخمی شد.غلام قدیر شیخ 55 ساله در منطقه بدگام کشمیر در شمال هند زیر پنجه ها و آرواره این خرس گرفتار شده بود تا اینکه یک مرد با چوب به خرس حمله کرد و ضرباتی را وارد کرد.
پس از آن خرس غلام را آزاد کرد و این مرد نیز برای معالجه به بیمارستان منتقل شده است.