باشگاه خبرنگاران/ یک خودروی سواری با سرعت زیاد در جاده در حال حرکت بود که یک کامیون با مقدار زیادی بار، در یک قدمی‌اش چپ کرد اما به طرز عجیبی با خودروی سواری برخورد نکرد و تنها خود کامیون دچار سانحه شد.