باشگاه خبرنگاران/ یک گله سگ وحشی در پارک ملی کروگر آفریقای جنوبی، یک آهو را به طرز دلخراشی در کنار رودخانه شکار کردند.