راسخون/ واکنش غم انگیز ماده شیر هنگام رو به رو شدن با لاشه یکی از توله‌هایش