باشگاه خبرنگاران/ موج فشان‌ها همان فواره‌های طبیعی آب هستند که بر اثر امواجی که با سرعت زیاد به صخره‌های کنار ساحل برخورد می‌کنند شکل می‌گیرد.

بهترین منطقه برای مشاهده این موج فشان‌ها، بوستان ساحلی دریای بزرگ در شهر چابهار است.