آخرین خبر/ سقوط هواپیمای تک سرنشین به داخل اقیانوس/ ایالت نیوجرسی امریکا