باشگاه خبرنگاران/ یک سارق پس از دریافت پول‌های صاحب فروشگاه، ناخواسته مقداری از آن را به زمین انداخت و در همین حین یک شهروند یا بهتر است بگوییم که یک سارق دیگر، هنگام فرار از فروشگاه، پول افتاده بر روی زمین را برداشته و فرار کرد.