باشگاه خبرنگاران/یک مرد در شهرستان بافق در استان یزد یک مار را در محل کار خود در کارخانجات لکوموتیو بافق گرفت تا آن را به سازمان محیط زیست تحویل دهد که شاهد تخم گذاری این مار در یک بطری پلاستیکی بود.وی این مار را با تخم‌هایش به سازمان محیط زیست تحویل داد.