باشگاه خبرنگاران/ چند دوچرخه سوار کوهستان در نزدیکی کوه‌های آتلانتا مشغول رکاب زدن بودند که مار یکی از آنها را نیش زد. پس از این اتفاق آنها برای تشخیص گونه این مار اقدام کردند تا بتوانند پادزهر مناسب را تهیه کنند. در نهایت پس از دقایقی رکاب زدن و تحقیق در مورد این گونه مار متوجه شدند که نیش آن مهلک نیست.