فرارو/ فعالان حقوق حیوانات پس از اینکه حوضچه میدان ترافالگار از مشهورترین میادین لندن را به رنگ خون درآوردند دستگیر شدند. دو فعال حقوق حیوانات که خواستار پایان دادن به دامداری و مصرف گوشت شده بودند حوضچه میدان ترافالگار را به رنگ قرمز درآوردند. آنها پس از این کار شعارهایی در حمایت از مصرف گیاهان سردادند. 
 

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید: ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید