باشگاه خبرنگاران/گاهی در حیات وحش درگیری‌هایی دیدنی بر سر بقا رخ می‌دهد که این تقابل بین شکار و شکارچی انسان را به تأمل در راز آفرینش سوق می‌دهد.در ادامه، یکی از این تقابل‌های هیجان انگیز، بین کروکودیل و بوفالو را مشاهده می‌کنید.