آخرین خبر/ در حالی که شهروندان شهر لاپ‌بوری در تایلند در خانه‌هاشان قرنطینه‌اند در این ویدیو ببینید چگونه میمون‌ها شهر را به تصرف درآوردند و به سرعت در حال تکثیر هستند..!