فارس/  یک درخواست ساده از خادمان حرم امام رضا (ع) واکنش خادمان بارگاه امام هشتم حضرت امام رضا (ع) به یک درخواست ساده را تماشا کنید.