باشگاه خبرنگاران/ امام علی علیه السلام:

مَنْ سَما إِلَى الرِّیاسَةِ صَبَرَ عَلى مَضَضِ السِّیاسَةِ.

هرکه بر مسند ریاست نشیند، باید بر رنج سیاست صبر کند.

میزان الحکمه، ح ۹۰۰۲