باشگاه خبرنگاران/ یک مرد که با قایق کایاک در حال عبور از رودخانه واکاما در ایالت کارولینای جنوبی آمریکا بود با حمله تمساح مواجه شد. ضربه تمساح به قایق باعث شد تا این مرد به داخل رودخانه بیفتد، اما سریع توانست خود را از خطر مرگ نجات دهد.