باشگاه خبرنگاران/ دو اژد‌های کومودو غول پیکر برای اثبات توانایی خود به یکدیگر پا به یک نبرد خونین گذاشتند که در این رویارویی، یکی از آنها به شدت آسیب دید و مجروح شد.