بابک نخستین صبح پنج شنبه در حاشیه بررسی نتایج بازرسی از نانوایی های اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: مصرف جوش شیرین در اردبیل با کاهش همراه است.
وی افزود: در حال حاضر در ۹۹ درصد نان های غیر حجمی شامل بربری، لواش و سنگک جوش شیرین مصرف نمی شود.
معاون بهداشتی علوم پزشکی استان به نمونه برداری مکرر از نانوایی ها اشاره و تاکید کرد: علاوه بر این نمونه برداری ها نشان می دهد بلانکت یا جوهر قند برای سفیدی نان مصرف نمی شود و این ماده در هیچ نانوایی مشاهده نشده است.
نخستین تاکید کرد: رصد بهداشت آب و نان از سیاست های اولویت دار وزارت بهداشت است و از هیچ تخلفی در این خصوص چشم پوشی نخواهد شد.
وی افزود: به منظور کاهش تخلفات نیز با هماهنگی دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی استان میزان جرایم افزایش یافته است.