باشگاه خبرنگاران/

سمیرا توکلیان مسئول بخش زایمان بیمارستان فاطمیه همدان با اشاره به عدم وجود اتاق LDR ویژه زایمان در بیمارستان فاطمیه افزود: در این بیمارستان فقط دوش‌های آب گرم ویژه آب‌درمانی از کمر مادر وجود دارد که موجب کاهش درد زایمان می‌شود .

وی ادامه داد: دوش‌های آب گرم پیش از زایمان در اختیار مادران باردار قرار می‌گیرد تا در اثر آن کاهش درد زایمان و استرس مادر به وجود آید .

مسئول بخش زایمان بیمارستان بوعلی همدان نیز در ادامه با اشاره به اینکه در این بیمارستان زایمان در آب انجام نمی‌شود، گفت: اتاق ویژه این نوع زایمان در این بیمارستان وجود ندارد .

فاطمه هاشمی‌نیا با اشاره به اینکه زایمان فیزیولوژیک در این بیمارستان انجام می‌گیرد، افزود: در این شیوه، مادر باردار پیش از زایمان در وان آب قرار می‌گیرد و درد آن به طور محسوسی کاهش می‌یابد .

وی با تأکید بر اینکه استفاده از وان‌های آب گرم پیش از زایمان به طور محسوسی در این بیمارستان افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: هر بیماری که تمایل به استفاده از این روش داشته باشد، امکانات لازم در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar