باشگاه خبرنگاران/ برنامه های امروز سیمای صدا و سیمای مرکز اردبیل را مشاهده کنید.کند حیاتی ۰۱:۰۴

نرگس گولو ۰۱:۴۴

تاریخیمیز ۰۳:۱۷

مستند ۰۴:۲۴

برنامه مذهبی صبح ۰۵:۲۲

ترتیل جزء قرآن کریم ۰۵:۳۸

فرهنگ ایثار ۰۶:۴۰

سخنرانی ۰۷:۲۸

اوشاقلار سلام ۰۹:۰۰

انیمیشن ۰۹:۳۷

ائویم قراریم ۱۰:۰۰

سریال ۱۱:۰۱

برنامه مذهبی ظهر ۱۱:۵۴

خطبه های نماز جمعه ۱۲:۱۳

تاریخیمیز ۱۲:۵۲

کندحیاتی ۱۳:۲۹

سینمایی ۱۴:۰۷

اوشاقلار سلام ۱۶:۰۶

ائویم قراریم ۱۶:۳۹

برنامه مذهبی مغرب ۱۷:۳۵

خبر ۱۹:۱۵

نامداران ۱۹:۵۴

سریال ۲۱:۰۰

ورزش تلاش نشاط ۲۲:۰۰

خبر ۲۳:۰۰

سینمایی ۲۳:۲۵

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar