رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان اسفراین گفت: وزارت بهداشت سهمیه‌ای برای حضور «جراح مغز و اعصاب» به شهر اسفراین اختصاص نداده است.
«اسحق ایلدرآبادی» اظهارداشت: تمام مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی باید دفترچه بیمه سلامت بیماران را دریافت کرده و به آن ها خدمات دهند. مراکز دولتی موظف به ارائه خدمات به دارندگان دفترچه بیمه خدمات درمانی هستند.
وی افزود: در شهر اسفراین درمانگاه تامین اجتماعی٬ فرهنگیان و مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی موظف به ارائه خدمات به این دفترچه ها هستند. هم چنین داروخانه‌ها نیز بر همین اساس عمل می‌کنند.

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar