فرماندار شیراز گفت: طی بررسی های انجام شده تنها ۷ درصد اغتشاشگران دستگیر شده بیکار و ۹۷ درصد دارای شغل مشخص بودند.
حیدرعالیشوندی در شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان شیراز تاکید کرد: روابط عمومی نقش موثری در ارتباطات مردم و دستگاه های مختلف دارند که در این میان باید توجه ویژه به خواسته های مردم شود.
وی یادآور شد: به طور مثال در اغتشاشات اخیر در میان دستگیر شدگان تنها ۷ درصد بیکار و ۹۳ درصد دارای اشتغال مشخص هستند که نشان از عدم ارتباط موثر میان روابط عمومی و کارمندان مجموعه دارد.
فرماندار شیراز ادامه داد: وظیفه روابط عمومی ها سخت است و باید ارتباط مردم را با دولت گسترش دهد و همانگونه که مشکلات را بیان می کنند باید عملکردها را نیز بیان کنند.
عالیشوندی یادآور شد: امروز اگر کمبودهایی در خصوص عملکرد دولت مطرح است به دلیل کمکاری روابط عمومی است که نتوانسته به خوبی تلاش ها و فعالیت ها را بیان کند.
فرماندار شیراز تاکید کرد: دستگاه هایی که توانایی دارند باید در شورای روابط عمومی ها فعال باشند زیرا توانایی ها باید به مردم انتقال داده شود.
وی افزود: روابط عمومی باید ارتباط نزدیک با رسانه ها و خبرنگاران داشته باشد و مسئول نیز باید توجه ویژه به استقلال روابط عمومی داشته باشد.