آخرین خبر/
مهدی جمالی نژاد در دیدار مدیر مسئول، نویسندگان و روزنامه نگاران گروه مطبوعاتی بشارت نو در شهرداری مرکز گفت: آنچه که ما بیشترین نیاز را به آن داریم، تعریف یک گفتمان جدید است.

شهردار شهر جهانی یزد در روز بیست و سوم دی ماه با سفارش بر تخریب و ریزش دیوار بی اعتمادی بین مردم و شهرداری، از روزنامه ها خواست در این راستا به یاری شهرداری بیایند، زیرا شهرداری برای خود مردم می باشد و تخریب جنس شهرداری، تخریب جنس مردم است.

وی همچنین خواستار این شد که کمک کنیم تا ذهنیت های منفی کمرنگ تر و رفاقت ها و صمیمیت ها بیشتر شود تا شهر پررونق شده و زمینه سرمایه گذاری در آن فراهم آید.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar