تسنیم/
مسئول سازمان اردویی و راهیان نور سپاه استان بوشهر با اشاره به توسعه کمی و کیفی اردوگاه‌ها و یادمان‌های شهدا در استان بوشهر از تکمیل شبکه آبرسانی اردوگاه فاطمه زهراء(س) سپاه استان بوشهر در آبادان خبر داد.


همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar