نسیم آنلاین/مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: خروس کولی سینه سیاه برای اولین بار در این استان مشاهده و گزارش شد.
شهرام احمدی با اعلام این خبر گفت: این پرنده با نام انگلیسی Spur winged Plover با نام خروس کولی بال سفید نیز معروف است و در تالاب گندمان مشاهده و ثبت شده است.
وی درخصوص زیستگاه این پرنده اظهار کرد: خروس کولی سینه سیاه در حاشیه ی آب های شور و شیرین و مناطقی با پوشش گیاهی کم به سر برده و در سواحل شنی تولید مثل می کند.
احمدی تصریح کرد: این پرنده درایران، به صورت سرگردان، در شمال غرب مشاهده و گزارش شده، و برای اولین بار است که در عرضهای جنوبی مشاهده میشود. احمدی با اشاره به وضعیت بسیار خوب تالاب گندمان افزود: با توجه به اینکه خروس کولی به ندرت دیده می شود، با توجه به این گزارش، ضروری است مطالعات علمی انجام پذیرد تا اقدامات مناسب برای حفاظت آن صورت گیرد.
خروس کولی سینه سیاه، پرنده‌ای کنار آبزی است که ۲۶ سانتیمتر طول دارد. پرنده ای زیبا، با پاهای بلند، روتنه قهوه ای شنی، سر سیاه و زیر تنه سیاه و سفید است. دو طرف چانه و پهلوهای گردن سفید، سطح روی شاهپرهای بال سیاه، دم سفید با حاشیه ی پهن سیاه رنگی در انتها، سطح زیرین پرهای پرواز وشکم سیاه پوشپرهای زیر بال سفید است.