خبرگزاری صدا و سیما/ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تویسرکان گفت: این روش کاهش استفاده از آب و کودهای شیمیایی و همچنین افزایش محصول را موجب می شود.
آقای اکبری افزود: با توجه به سطح زیرکشت قابل توجه چغندر در این شهرستان، بهره گیری از آبیاری نوین به روش نوار تیپ می تواند تا ۳۰ درصد مصرف آب در این محصول پرآب بر را کاهش دهد.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در آی گپ
https://igap.net/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar