خبرگزاری صدا و سیما/ سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین از تشکیل پرونده سلامت برای صد هزار نفر در این شهرستان خبر داد.
جواهری با بیان اینکه این تعداد در سامانه سیب ثبت شده گفت: دسترسی خدمات بهداشتی درمانی به صورت عادلانه یکی از اولویت های وزارت بهداشت و درمان است که در شهرستان خمین در حال اجراست.
او افزود:۳۳ هزار نفر جمعیت روستایی ۲۳ هزار نفر حاشیه شهر و ۵۱ هزار نفر جمعیت شهری در این سامانه با هدف تامین مراقبت‌های اولیه سلامت ثبت نام شده است.
سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین با اشاره به خدمت گرفتن بیش از ۲۳ هزار نفر در این طرح گفت: با افزایش مهاجرت جمعیت روستایی به شهر‌ها و رشد حاشیه نشینی در جمعیت شهری نیاز دسترسی خدمات بهداشتی درمانی به صورت عادلانه یکی از اولویت‌های وزارت بهداشت و درمان است که در شهرستان خمین در حال اجراست.
وی ازافرادی که پرونده بهداشتی درمانی آن‌ها ثبت نشده خواست با مراجعه به پایگاه‌های خدمات بهداشتی درمانی شهری و روستای برای ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar