ایرنا/معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: نرخ تورم این استان در خرداد سال جاری به 6.8 درصد رسید در حالی که این نرخ در متوسط کشوری 8.1 درصد ثبت شد.
ایرج امینی افزود: این نرخ تورم ثبت شده در خرداد سال جاری نسبت به ماه قبل 0.1 درصد افزایش داشته است.
وی اظهار کرد: ثبت این نرخ ثابت در زنجان، در حالی است که نرخ تورم کشور طی خرداد امسال نسبت به ماه گذشته 0.2 درصد افزایش یافته است که در صورت بررسی همین نرخ در 2 گروه عمده خوراکی ها و آشامیدنی ها و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات می توان به اعداد جدیدی دست یافت.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: نرخ تورم این استان در گروه خوراکی ها با 0.1 درصد کاهش نسبت به اردیبهشت، در خرداد امسال معادل 9.2 درصد و همین نرخ در کشور 10.5 درصد بوده است.
وی خاطرنشان کرد: نرخ تورم استان در کالاهای غیرخوراکی و خدمات با 0.2 درصد افزایش نسبت به اردیبهشت، 5.6 درصد و در کشور 7.3 درصد بوده است.
امیدمقدم ادامه داد: نرخ تورم این استان از فروردین امسال روند کاهش یافت و از 6.9 درصد ثبت شده در اسفند 96 به 6.7 درصد رسید و این رقم در اردیبهشت ماه هم تکرار شد.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: از اردیبهشت امسال روند افزایشی نرخ تورم در این استان آغاز شد و بر همین اساس در خرداد به 6.8 درصد رسید.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar