باشگاه خبرنگاران/آتش گرفتن یک دستگاه کمباین در حین درو، یک هکتار از گندم‎زار‌های شهرک امام خمینی (ره) بخش فلارد شهرستان لردگان را طعمه حریق کرد.
در پی این حادثه آتش سوزی که به علت وزش باد گسترش یافت، سه اصله درخت گردو نیز دچار خسارت شد.
شهر مال‌خلیفه مرکز بخش فلارد شهرستان لردگان، در ﻓﺎﺻﻠﻪ ۱۶۸ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.