ایلنا/پزشکان‌مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر موفق به خارج کردن چوب بستنی ۱۱ سانتیمتری از اثنی عشر بیمار ۱۳ ساله شدند.
فوق تخصص گوارش اطفال مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج‌فارس بوشهر گفت: کودک ۱۳ ساله که با مختصر درد شکمی وارد اورژانس این مرکز آموزشی درمانی شد، از سه روز پیش چوب بستنی را که حدود ۱۱ سانتی متر طول داشت بلعیده بود.
محمدرضا فریبرزی افزود: در عکس رادیولوژی از شکم به علت اینکه جسم خارجی پوشش نداشت دیده نشد ولی پس از انجام آندوسکوپی و دیده شدن جسم خارجی در قسمت اثنی عشر چوب بستنی با آندوسکوپی با موفقیت خارج شد.