تهران پرس/رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر گفت: با اجرای طرح مبارزه با سرقت، 22فقره سرقت منزل در این استان کشف شد.
سرهنگ جوشن سهرابی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: همچنین در قالب این طرح 110 فقره انواع سرقت های دیگر در استان کشف و 39 سارق و چهار خریدار اموال سرقتی دستگیر و به واحدهای قضایی معرفی شدند.
وی اظهار داشت: طرح عملیاتی مبارزه با سرقت در راستای تکریم و افزایش خدمت به شهروندان، نا امن کردن محیط برای فعالیت افراد بزهکار و کشف اموال سرقتی در استان بوشهر اجرا شد.
سهرابی بیان کرد:‌ طرح مبارزه با سرقت با اولویت کشف سرقت منزل با هماهنگی دستگاه قضایی هفته گذشته برای سه روز در سطح استان بوشهر اجرا شد.
وی با تاکید بر اجرای مستمر این طرح ها در استان بوشهر گفت: مردم باید از طریق سامانه 110 تردد خودروهای سواری مشکوک را به پلیس گزارش دهند.