تهران پرس/رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از فعالیت ۲۵ اکیپ بازرسی در بازار چهارمحال و بختیاری خبر داد.
نعیم امامی با اشاره به فعالیت ۲۵ اکیپ بازرسی در بازار چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: این اکیپ های بازرسی شامل ۵۰۰ بازرس است.
وی عنوان کرد: بازرسی از واحد های صنفی چهارمحال و بختیاری نسبت به گذشته دو برابر شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: مبارزه با کم فروشی و گران فروشی از مهمترین اهداف افزایش بازرسی در بازار استان چهارمحال و بختیاری است.
وی عنوان کرد: بیش از ۳۰ هزار واحد صنفی در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کند.