آذرقلم/ایوب جعفری رئیس شورای شهرستان عجب شیر در سد سهند غرق شد.
شامگاه دیروز دوشنبه ایوب جعفری ۴۳ ساله اهل شهرستان عجب شیر و رئیس شورای این شهرستان در حین شنا در سد سهند، در حاشیه روستای ترخان لار از توابع بخش نظرکهریزی غرق شد.
گفتنی است جسد وی هنوز پیدا نشده و امدادگران در حال جست و جو هستند.
وی دارای دو فرزند و کارمند مخابرات بود.
عملیات جستجو از صبح امروز سه شنبه از سر گرفته شده است.
سد سهند با ۱۲ کیلومتر طول یکی از بزرگترین سدهای خاکی کشور به شمار می رود و در شهرستان هشترود قرار دارد.