حوزه/ عبا اگر مشکی باشد مکروه نیست، چادر هم نوعی عبا حساب می شود و به همین خاطر چادر مشکی مکروه نیست.

چرا خانم ها باید چادر مشکى بپوشند؟ مگر پوشیدن لباس مشکى مکروه نیست؟
آیات عظام امام خمینى، بهجت، تبریزى، صافى، فاضل، نورى و وحید:

گرچه پوشیدن لباس مشکی از نظر اسلام مکروه است؛ اما این حکم استثنائی هم دارد و آن عبا است، عبا اگر مشکی باشد مکروه نیست، چادر هم نوعی عبا حساب می شود و به همین خاطر چادر مشکی مکروه نیست.

آیات عظام امام خمینى، فاضل و صافى، توضیح ‏المسائل مراجع، م‏865؛ آیت اللّه نورى، توضیح ‏المسائل، م‏866؛ آیت اللّه وحید، توضیح‏ المسائل، م‏872؛ آیت اللّه تبریزى، استفتاءات، س‏1617؛ دفتر آیت اللّه بهجت.

آیت اللّه سیستانى و آیت اللّه مکارم:

اولا که پوشیدن لباس مشکی، هیچ اشکالی ندارد و مکروه هم نیست.

ثانیا به فرض که مکروه هم باشد؛ اما این حکم استثنائی دارد و آن عبا است، عبا اگر مشکی باشد مکروه نیست، چادر هم نوعی عبا حساب می شود و به همین خاطر چادر مشکی مکروه نیست.

آیت اللّه مکارم، استفتاءات، ج‏1، س‏119 و ج‏2، س‏152؛ آیت اللّه سیستانى، (لباس)، س‏2 و دفتر.

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar