ایرنا/سرپرست هیات گمانه زنی برای تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه سرقلاع شجاع آباد خرم آباد در استان لرستان گفت: با توجه به شواهد موجود استقرارهای این اثر به دوره سلوکی و اشکانی تعلق دارند.
نسترن مرادی عنوان کرد: در قرون اولیه تا میانه اسلامی نیز استقرارهای ضعیفی بر روی این محوطه شکل گرفته است.
این باستان شناس به شکل گیری محوطه شجاع آباد بر روی تپه ای صخره ای- شنی نیز اشاره کرد و گفت: بقایای معماری در بلندترین ارتفاع آن در بخشهای شمالی، غربی و جنوبی مشهود است.
وی همچنین از پراکندگی سایر مواد فرهنگی همچون قطعات سفالی گوناگون، قطعات شیشه ای و بقایای استخوانی در سطح محوطه خبر داد.
مرادی با اشاره به آغاز گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم این محوطه با مجوز پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری افزود: پس از حفر 18 گمانه در جهت های مختلف خارج از عرصه قابل رویت، حدود عرصه و حریم تشخیص داده شد.
وی بیان داشت: بعد از اتمام گمانه زنی با استفاده از دوربین توتال استیشن محدوده عرصه، حریم و پیرامون آن نقشه برداری و پس از آن، مرحله پر کردن گمانه ها نیز انجام شد.
این باستان شناس اظهار داشت: تعداد 4 گمانه دارای بستر برجای فرهنگی و در محدوده عرصه و همچنین تعداد 3 گمانه فاقد شواهد فرهنگی و در محدوده خارج از عرصه قرار دارند.
به گفته وی، حدود عرصه بر اساس گمانه های دارای بستر برجا و حدود حریم نیز بر اساس گمانه های فاقد شواهد فرهنگی و با در نظر گرفتن عوارض پیرامون تشخیص داده شد.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar