اتحاد خبر/معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری دشتستان اظهار داشت: امروز به طور کم سابقه ای در ساعت 11 پیش از ظهر نسبت به دیروز همین ساعت دمای شهر برازجان یازده درجه افزایش یافته است، به طوری که دیروز در این ساعت دمای هوا 37 درجه بوده اما اکنون 48 درجه می باشد. به گزارش اتحاد خبر، عبدالحمید کریم آزاد ادامه داد: با توجه به تداوم افزایش ساعات..
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری دشتستان در گفتگو با اتحاد خبر اظهار داشت: امروز به طور کم سابقه ای در ساعت 11 پیش از ظهر نسبت به دیروز همین ساعت دمای شهر برازجان یازده درجه افزایش یافته است، به طوری که دیروز در این ساعت دمای هوا 37 درجه بوده اما اکنون 48 درجه می باشد.
عبدالحمید کریم آزاد ادامه داد: با توجه به تداوم افزایش ساعات با دمای بالای 45 درجه و پیش بینی گذشتن دمای هوای امروز از مرز 51 درجه نیاز است تا شهروندان عزیز ضمن رعایت این موضوع در صرفه جویی آب و برق با مسئولین ذیربط همکاری نمایند.
گفتنی است، دیروز -سه شنبه 19 تیر ماه، شهر برازجان گرم ترین هوا در سراسر کشور را داشته است.