خبرفوری/ سه پسر جوان که در پوشش مسافربر نقشه های خشن خفتگیری را اجرا می کردند دیروز در حالی محاکمه شدند که توانستند رضایت شاکی های خصوصی را جلب کنند.
در جلسه رسیدگی به این پرونده که دیروز در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک برگزار شد ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را خواند. وی گفت: احمد ،امیر و محمد که همگی ۲۳ تا ۲۵ سال هستند متهم اند در پوشش مسافربر سه مرد افغان در دام انداختند و از آنها خفت گیری کردند. اکنون با توجه به رضایت شاکی های خصوصی از جنبه عمومی جرم برای آنها تقاضای مجازات دارد .
سپس تنها شاکی حاضر در دادگاه روبه روی قضات ایستاد و گفت: دو شاکی دیگر اعلام گذشت کرده اندو به همین خاطر در دادگاه حاضر نشدند. من هم چون پول و گوشی موبایلم را که به سرقت رفته بود پس گرفته م از شکایتم صرف نظر می کنم اما چون متهمان مرا ربودند و شکنجه دادند و این ماجرا تاثیر بدی در روحیه ام گذاشته است برایشان تقاضای مجازات دارم.
وی در تشریح جزئیات ماجرا گفت: من افغان هستم و همراه پدرم چندین سال است که در ایران کار می کنم.من در جاده دماوند به عنوان مسافر سوار پراید سه متهم و نفر یکی از آنها راننده بود و دیگری کنارش نشسته بود .متهم دیگر روی صندلی عقب کنار من خودش را به خواب زده بود.من هرگز فکر نمی کردم آنها خفت گیر باشند. وقتی به حوالی آبسرد رسیدیم تلفنم زنگ زد و من به پدرم گفتم دقایقی دیگر خودم را به او می رسانم. همان موقع متهمی که کنارم نشسته بود به رویم قمه کشید و مرا تهدید کرد. او از من خواست تا هرچه دارم به آنها بدهم. ولی چون مقاومت کردم راننده گفت مرا به یک گاوداری می برند تا ۳۰ میلیون تومان از بستگانم دریافت کنم و به آنها بپردازم. هر چه به آنها گفتم پولی در بساط ندارم و همه پولم را برای خانواده ام به افغانستان فرستاده ام قبول نکردند .آنها گفتند در گاوداری اعضای بدنم را قطع می کنند و هر بار قطعه ای را برای خانواده ام می فرستند تا 30 میلیون تومان را بگیرند.
این مرد ادامه داد: هر چه التماس کردم هیچ کدام توجهی نکردند. من کارت عابر بانکم را به آنها دادم و گفتم این تنها دارایی من است. آنها با کارت عابر بانکم مبلغ 2 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از چند مغازه خرید کردند.هر بار دو متهم برای خرید از کارت عابربانک از ماشین پیاده می شدند و من را به همراه احمد داخل ماشین زندانی می کردند .چند بار تصمیم به فرار گرفتم ولی احمد مرا با قمه مرا به کف ماشین هل میداد تا آرام بگیرم.
این مرد گفت: متهمان پس از خالی کردن کارت عابر بانکم مرا در حالی که کفش و لباس هایم را هماز تنم بیرون آوده بودند در حوالی از ماشین بیرون انداختند ولی من توانستم چهار رقم آخر پلاک را به خاطر بسپارم و آن را به پلیس ارائه دهم . همچنین این متهمان از طریق کارت عابر بانک من از چند نفر در اصفهان نیز کلاهبرداری کرده اند. آنها به شاکی ها گفته بودند در مسابقه برنده شده اند و برای دریافت هدیه شان باید پولی را به این کارت واریز . حتی یکی از شاکی ها پزشکی در اصفهان است که شکایتش را علیه من مطرح کرده است .ماجرای تلخ آدم ربایی تاثیر بدی در روحیه ام گذاشته است و حتی از سهی خودم هم می ترسم.
سپس احمد رو به روی قضات ایستاد و گفت: وقتی دو همدستم از طریق شماره پلاک خودرو بازداشت شدند من به همراه خانواده ام سراغ شاکی ها رفتم و رضایت آنها را . بعد از جلب رضایت که خودم را به پلیس معرفی . من و دوستانم فقط قصد سرقت داشتیم و نمیخواستیم هیچ یک از طعمه هایمان را اذیت کنیم .اما به گمانم آنها از این ماجرا بسیار ترسیدند.
سپس امیر به دفاع پرداخت و گفت: اتهام خفت گیری ها را قبول دارم اما من و دوستانم پول زیادی از این طریق به دست نیاوردیم .ما علاوه بر مبلغ 2 میلیون و 400هزار تومان فقط توانستیم ۹۰هزار تومان نقد و یک انگشتر و گردنبند به دست بیاوریم، که آنها را به شاکی ها بازگرداندیم و رضایتشان را جلب کردیم.
سومین متهم نیز گفت : ما به خاطر نیاز مالی نقشه خفت گیری از افغان ها را کشیدیم و ان را اجرا کردیم و به هیچ یک ازشاکی ها آسیبی نرساندیم .
در پایان جلسه هیات قضایی وارد شور شد تا رای صادر کند.