ایسنا/ معاون مالی اقتصادی شهرداری تهران گفت: اصلی ترین چالش شهرداری هاعدم وجود قوانین مناسب است.
سمیع الله حسینی مکارم در پنجمین نشست مشترک شورای هماهنگی معاونین مالی واقتصادی شهرداری کلانشهر های کشور که در ارومیه برگزارشد بااشاره به اینکه شهرداری ها یکی از هزاران دغدغه وزارت کشور هستند تصریح کرد: شهرداری ها برای تصویب و وضع قانون نیاز به تایید وزارت کشور دارند واین باعث شده مسیر وفرایند کار شهرداری ها با مشکل روبروشود.
معاون مالی اقتصادی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: تازمانی که شهرداری وشوراها نتوانند درفرآیند تدوین قوانین تاثیر بگذارند شهرداری ها ضعیف تر خواهند شد.
وی ادامه داد: دولت مکلف به تامین زیرساخت های شهری برای شهرداری ها است ولی متاسفانه به وظیفه خودعمل نمی کند واین کم کاری ضمن تضعیف جایگاه شهرداری ، اخذ جزیی ترین مصوبات رانیز بامشکل روبرو می کند.
حسینی مکارم ادامه داد: در۴۰سال گذشته هرموقع که دولت بامشکل درآمدی مواجه شده از بودجه شهرداری کم کرده که باعث شده شهرداری ها بامشکلات وبحران های شهری مواجه شوند.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar