گلستان ما/ بازگیر و خواننده کلاله گفت: همسرم را با حجاب می پسندم و در این راستا جوری رفتار میکنم که پوشش و رفتار همسرم ترکیبی از عقیده و رفتار من، ولی متناسب با فرهنگ اسلامی و در خور شان یک ایرانی باشد.
گفتگویی با محسن حسن زاده بازیگر و خواننده شهر کلاله و استان گلستان داشتیم و نظرات وی را در خصوص حجاب و عفاف جویا شدیم که شرح گفتگو در ذیل آمده است:

** در چند کلمه و جمله حجاب و عفاف را تعریف کنید.
از نظر من حجاب را می‌توان به عنوان یک دیوار و دژ مستحکم تعریف کرد که نقش تامین کننده امنیت در وهله اول برای خود فرد و در وهله دوم در خانواده و بنیان خانواده را دارد.

** بنظر شما مردان برای زندگی آینده خود بیشتر زنان با حجاب انتخاب می کنند یا بی حجاب را؟
زندگی ما ایرانی ها با فرهنگی گره خورده است که از ابتدا حجاب و عفاف را یکی از لازمه های زندگی خود دانسته و نهادینه کرده است و به تبع آن مردان نیز پوشش و رفتاری را قبول دارند که درخور فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی باشد.
پس آنچه معلوم است این می باشد که در نزد مردان زنانی جایگاه دارند که حجاب داشته باشند، چرا که طبق تعریف ما، هر مردی به دنبال تحکیم بنیان خانواده خود است و این مهم زمانی محقق می شود که آن دژ محکم باشد.

** شما همسر خود را با حجاب یا بی حجاب می پسندید؟
خوب معلوم است که همسرم را با حجاب می پسندم و در این راستا جوری رفتار میکنم که پوشش و رفتار همسرم ترکیبی از عقیده و رفتار من، ولی متناسب با فرهنگ اسلامی و در خور شان یک ایرانی باشد.
** آیا بی حجابی به معنای آزادی است؟
همانطور که می توان برای حجاب یک تعریف ارائه داد؛ بی حجابی هم تعاریفی دارد و می توان آن را نوعی بن بست دانست چرا که زن زمانی جذابیت دارد که زیبایی خود را از چشم دیگران پنهان و این زیبایی خود را تنها و تنها برای مرد زندگی خود نمایان کند.