تهران پرس/استاندار لرستان گفت: ۳۰ هزار تن به ظرفیت تولید شیر در لرستان اضافه می شود.
سید موسی خادمی در مراسم کلنگ زنی واحد پرورش گاو شیری در لرستان اظهار داشت: احداث این واحد در این منطقه از چند جهت کار درستی است نخست آنکه نقطه ای است که استعداد کشاورزی و دامپروری دارد و از موقعیت خوبی برخوردار است.
وی تاکید کرد: این گونه فعالیت ها در این نقطه انطباق کامل دارد و با مزیت های نسبی استان سازگار است.
استاندار لرستان بیان داشت: در حال حاضر کارخانه شیر لرستان شیر خود را از استان های دیگر تامین می کند، نه به این دلیل که کمتر از نیاز این کارخانه در استان شیر تولید می شود بلکه به دلیل پراکندگی مراکز تولید شیر و شرایط خرید و فروش آن این امر صورت می گیرد.
خادمی با تاکید بر اینکه با افزایش واحدهای گاوداری میزان شیری که وارد مدار تولید می شود نیز افزایش پیدا می کند، افزود: اگر واحدهای گاوداری استان که مجموع آنها شش هزار راس دام بوده تا پایان امسال افتتاح شوند بیش از ۳۰ هزار تن به ظرفیت تولید شیر در لرستان اضافه می شود.