زریوار خبر/ فرمانده انتظامی شهرستان مریوان از دستگیری فردی که به جرم مزاحمت برای نوامیس و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان تحت پیگرد پلیس و مراجع قضایی بود خبر داد.
سرهنگ سلمان حیدری در تشریح جزییات این خبر گفت با اشراف اطلاعاتی ماموران پلیس اطلاعات و امنیت یکنفر اراذل و اوباشی که به دلیل ارتکاب جرایم متعدد از جمله مزاحمت برای نوامیس شرارت وایجاد رعب و وحشت و چندین فقره نزاع و درگیری با سلاح سردو همچنین چند مورد تیراندازی با سلاح شکاری باعث ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان شده بود دستگیر و با دستور مقام محترم قضایی روانه زندان شد.
سرهنگ حیدری در ادامه افزود: این فرد که دارای سوابق متعدد قبلی می باشد با اطلاع از تحت پیگرد بودن توسط پلیس با تغییر پی در پی مخفیگاه و مخفی شدن در خانه باغ های اطراف خود را از دید مامورین مخفی کرده بود که نهایتا با اشرافیت خوب اطلاعاتی مامورین پلیس اطلاعات مخفیگاه وی شناسایی و در یک عملیات پلیسی غافلگیرانه متهم دستگیر و با تکمیل تحقیقات به مرجع قضایی معرفی وبا قرار صادره تحت بازداشت قرار گرفت.
سرهنگ حیدری از شهروندان خواست در جهت حفظ و برقراری نظم و امنیت بیشتر در سطح شهرستان از طریق سامانه ۱۱۰ با پلیس همکاری نمایند.