تهران پرس/ فرماندار قروه با بیان اینکه زمان خاموشی در قروه متغیر خواهد بود، خواستار همراهی مردم و رعایت صرفه جویی برای مدیریت بهتر و کاهش خسارت ها در این زمینه شد.
موحد امان اللهی شامگاه چهارشنبه در نشست مدیریت بحران شهرستان قروه با محوریت بررسی وضعیت قطعی برق و کاهش خسارت ها در این زمینه، اظهار داشت: مطابق دستورالعمل کشوری به مدت یک هفته تا ده روز چند مگاوات خاموشی براساس سهمیه تعیین شده در سراسر کشور در نظر گرفته شده است.
به گفته وی بر مبنای این دستورالعمل سهم شهرستان قروه به صورت متغیر تعیین شده و در این مدت باید به نحوی کار شود که کمترین خاموشی را با تأمین حداقل آب شهری و روستایی و کاهش نارضایتی عمومی را داشته باشیم.
امان اللهی با بیان اینکه از نظر زمان پیک مصرف، قروه دومین شهرستان و از نظر میانگین هم سوم در مصرف برق است، علت اصلی این مسئله را به واسطه چاه های عمیق دانست و گفت ربطی به مشترکان خانگی ندارد.
وی از فقر تأمین ژنراتور برق چاه های آب شهری در قروه خبر داد و تعداد دو ژنراتور را برای این شهرستان ناکافی دانست.
امان اللهی همچنین از مردم دعوت کرد که در این روزهای حساس کولرهای آبی خود را در دور کُند قرار دهند و کولرهای گازی را هم در دمای ۲۴ تا ۲۶ بگذارند و صرفه جویی در انرژی را جدی بگیرند.
فرماندار قروه در ادامه کشاورزان را مورد خطاب قرار داد و افزود: براساس بخشنامه وزارت نیرو، کشاورزان در صورت امضای تفاهم نامه با اداره برق اگر در ساعات اوج مصرف یعنی از ساعت ۱۲ تا ۱۶ و یا ۲۰ تا ۲۴ پمپاژهای برقی چاه های خود را از مدار خارج کنند از مزایای برق رایگان در طول دوره همکاری و پاداش و بسته حمایتی بهره مند خواهند شد.
موحد امان اللهی بر رعایت صرفه جویی در مصرف انرژی برای کاهش خاموشی ها و تأمین برق موردنیاز کشور تأکید کرد و با بیان اینکه زمان خاموشی ها در قروه متغیر است خواستار همکاری و همراهی مردم برای مدیریت بهتر این مسئله شد.