یافته/ با حضور نعمتی مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری و خانم پرویز پور سرپرست اداره کل امور بانوان استانداری، سه انتصاب جدید اعلام شدند.
طی احکامی جداگانه، آقا میرزا دریکوند سرپرست بخشداری ویسیان، شهرام زمانی سرپرست بخشداری شاهیوند و زینب کیانپور سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری چگنی معرفی شدند.