ایران انلاین/ووریا غفوری در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «تسلیت تسلیت تسلیت. خدا به بازماندگان صبر بده. برای چندمین باره که از این دسته اتفاقات ناگوار در کردستان رخ میده به خاطر تانکرهای حمل سوخت.
دیگه بماند که جاده های کردستان شبیه قتلگاه هست هر سال جوانهای زیادی در این جاده ها کشته میشن»