تابانیوز/ فرماندار شوشتر گفت: در راستای تامین آب شرب و نخیلات شهرستان های آبادان و خرمشهر انتظار می رود کشاورزان شهرستان شوشتر به مدت ۷۲ ساعت موتور پمپ های خود را خاموش کنند.
حسین پنبه دانه پور در نشست شورای تامین و ستاد بحران شهرستان شوشتر که به منظور مدیریت و انتقال آب رها شده از سد گتوند برگزار شد اظهار کرد: باتوجه به افزایش شوری آب در آبادان و خرمشهر متاسفانه تامین آب شرب و نخیلات در این شهرستان ها با مشکل مواجه شده است.
وی تصریح کرد: با هماهنگی سازمان آب و برق استان، حجم آبی از شب گذشته از رودخانه کارون و دز جهت جبران این کمبود رها شده است.
فرماندار شوشتر خاطرنشان کرد: انتظار می رود کشاورزان شهرستان شوشتر به مدت ۷۲ ساعت موتور پمپ های خود را خاموش و از برداشت این آب خودداری کنند تا به عزیزان ما در پایین دست آب برسد.