جام نیوز/ شبکه وهابی «احوازنا» به زبان عربی برنامه پخش می‌کند و هدف آن تبلیغ وهابیت در مناطق عرب زبان ایران و همچنین جدایی مناطق عرب زبان از ایران است. این شبکه به تازگی یکی از روحانیون سرشناس شیعه اهواز را که در پاسخ گویی به شبهات وهابیت و مخصوصا شبهات این شبکه در این منطقه فعال می‌باشد مورد تهدید قرار داد.
این شبکه با مجرم و جنایتکار خواندن این روحانی شیعه به مردم توصیه می‌کند که از این شخص برحذر باشند و در ادامه به خاطر روشنگری‌های وی بر علیه وهابیت ایشان را دشمن جوانان معرفی می‌کند و در پایان بیان می‌کند: «دوستان ما در منطقه بوستان و سید خلف اهواز خوب بلدند حق خودشان را از شما بگیرند». البته این اولین بار نیست که وهابیت با توسل به زور و تهدید و حتی قتل و کشتار دیگران سعی می‌کند عقاید خود را به دیگران تحمیل کند امری که در سوریه و عراق و برخی کشورهای دیگر بارها تکرار شده است.
گفتنی است، این روحانی شیعه که سید محمد موسوی نام دارد، فرزند سید خضر موسوی از علمای اهواز می‌باشد. ایشان همچنین در شبکه «الاهواز» که زیر نظر آیت الله جزایری برنامه پخش می‌کند به پاسخ‌گویی به شبهات وهابیت می‌پردازد. با توجه به تهدید این شبکه وهابی، مأمورین امنیتی اهواز باید مراقب‌های لازم را در این مورد مد نظر قرار دهند.