جی پلاس/ پس از افزایش قیمت سکه در روز گذشته ظهر امروز نام سلطان سکه توسط محسنی اژه ای اعلام شد {اینجابخوانید} قیمت سکه در عرض نیم ساعت بیش از یکصد هزار تومان ارزان شد و هر قطعه سکه هم اکنون 2830 تومان در حال معامله است.
گفتنی است که ریزش قیمت سکه همچنان ادامه دارد.